Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Aktualnie odbywają się:

WARSZTATY PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA MUZYCZNE – RYTMIKA ORAZ INSTRUMENTY BRAZYLIJSKIE

WARSZTATOWNIA – STOLARNIA

ZAJĘCIA JĘZYKOWENIEMIECKI, ROSYJSKI, HISZPAŃSKI

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA – SZYCIE, MAKRAMY

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

WARSZTATY Z ODDECHU I MEDYTACJI

MALORT – PRACOWNIA MALARSKA

KLUB FILMOWY

Poza tym, dla dzieci potrzebujących wsparcia w edukacji, odbywają się zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne oraz rewalidacje.