Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Aktualnie odbywają się:

ZAJĘCIA Z MIKROSKOPAMI

LOGORYTMIKA

EKSPERYMENTALNA CHEMIA

WARSZTATOWNIA – ZAJĘCIA TECHNICZNE

NAUKA JĘZYKA CZESKIEGO

Poza tym, dla dzieci potrzebujących wsparcia w edukacji, odbywają się zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne.