Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Aktualnie odbywają się:

Poza tym, dla dzieci potrzebujących wsparcia w edukacji, odbywają się zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne oraz rewalidacje.