O szkole

ASP została powołana do życia przez grupę cieszyńskich przedsiębiorców w 1990 roku.

Wizją było stworzenie miejsca alternatywnego wobec obowiązującej edukacji systemowej, w którym szczególny nacisk kładzie się na indywidualizację w nauczaniu i wychowaniu, wszechstronne wsparcie dziecka, zaakceptowanie jego poziomu możliwości, niepowtarzalnych cech charakteru, zainteresowań.

Dla naszej szkolnej społeczności ważne są relacje, budowanie poczucia wiary we własne możliwości, otwieranie się na nowe kultury i style życia. Efekty edukacyjne są nie do przecenienia!

Priorytetem dla nas, zgodnie z wizją odważnych cieszyniaków z 1990 roku, którzy postanowili „pójść pod prąd” wobec obowiązujących standardów, jest kreowanie przyjaznego klimatu, poczucia bezpieczeństwa, atmosfery wolności z równoczesnym poczuciem odpowiedzialności za siebie oraz otoczenie.

W naszej szkole schronienie znajdują dzieci z różnych środowisk, z różnym, często trudnym doświadczeniem. W ASP odnajdują spokój, zrozumienie, wsparcie i akceptację dla swojej wrażliwości/inności. Fundamentalną zasadą szkoły jest skupienie energii na rozwoju dziecka, niekoniecznie na osiągnięciu jak najwyższych wyników kosztem dziecka.

Proces dydaktyczny zbudowany jest na projektach i blokach międzyprzedmiotowych – dzieci pracują niekonwencjonalnie, ucząc się krytycznego myślenia, korzystania z różnych źródeł, rozwiązywania problemów.