Jak uczymy?

„Być może mylimy się, może to dzieci są kompetentne” (M.B.Broden)

Nasza Szkoła jest szkołą, która zadaje fundamentalne pytania o dziecko. Kim jest? Jak się uczy? Jakimi dorosłymi powinno być otoczone? Jak tworzyć optymalne warunki do jego rozwoju? Poddajemy myśleniu krytycznemu powszechne przekonania na temat dziecka i wspólnie identyfikujemy lęki i mity stojące za działaniami dorosłych wobec dziecka.

Tworzymy Szkołę przyjazną dziecku, opartą na filozofii m.in. korczakowskiej, Jespera Juula, Alfiego Kohna – życzliwą i otwartą na drugiego człowieka, zawsze z pierwszeństwem dla człowieczeństwa dziecka.

Zrezygnowaliśmy z dzwonków na przerwy i lekcje, co pozwoliło stworzyć atmosferę mniejszej nerwowości:-) Nasze klasy są małoliczne, dzieci mają pełne poczucie bezpieczeństwa, jest czas i miejsce na poświęcenie każdemu z dzieci indywidualnej uwagi, tworzymy rodzinną atmosferę.

Budujemy nowy model komunikacji oparty na idei Porozumienia Bez Przemocy, w którym najistotniejsze nie jest poszukiwanie winnego w danej sytuacji, ale poszukiwanie rozwiązania z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników procesu komunikacyjnego i tym samym naprawienie relacji. Relacje z dzieckiem są dla nas bardzo ważne, tak samo jak bezwarunkowa akceptacja dziecka z jego indywidualnymi cechami. Symbolem Porozumienia Bez Przemocy jest żyrafa.

Rezygnujemy z tradycyjnego oceniania, na rzecz informacji zwrotnej pozbawionej wartościowania.. Jako grono pedagogiczne jesteśmy zaangażowani w budowanie kultury wspierania i kształtowania odpowiedzialności za swój rozwój i ścieżkę edukacyjną z uwzględnieniem znajomości samego siebie – swoich zasobów, sposobów uczenia się, reakcji na różne sytuacje, rozpoznawania swoich potrzeb. W takim podejściu dziecko wie czego i po co się uczy, jest poinformowane jaka wiedza będzie podlegać sprawdzeniu, otrzymuje od nauczyciela informację zwrotną o postępach w nauce. Ocena wyrażona cyfrowo jest wystawiana dopiero na koniec roku i jest składową trzech elementów:

  1. stopnia realizacji założonych celów edukacyjnych (służy nam do tego stworzone przez nas narzędzie o wdzięcznej nazwie Bogdan:-),
  2. ankiety autoewaluacyjnej,
  3. rozmowy z wychowawcą/nauczycielem.

Nasze metody pracy są różnorodne – pracujemy projektami międzyprzedmiotowymi, z wykorzystaniem zasobów internetowych, eksperymentalnie, czasami z podręcznikiem lub z inną literaturą, debatami, prezentacjami, i na wiele innych sposobów, tak aby dziecko miało możliwość uczenia się zgodnie z własnymi możliwościami i predyspozycjami. Uczenie się dziecka postrzegamy jako proces indywidualny dla każdego dziecka.

W Naszej Szkole dzieci mają sporo swobody w wyrażaniu swojej dziecięcej ekspresji. Ufamy, że dziecko więcej się uczy nie czując przymusu uczenia się. Sięga samodzielnie po wiedzę, gdy nie jest zbyt przeładowane. Dlatego też odchodzimy od obowiązkowych zadań domowych. Wierzymy, że czas w domu jest prywatnym czasem dziecka i jego rodziny. Jest to czas na budowanie relacji w rodzinie, rozwijanie swoich zainteresowań, odpoczynek.

Chcemy łamać schematy edukacyjne, oddać dzieciom większą odpowiedzialność za własny proces edukacyjny:-) Służy nam do tego m.in. zarezerwowany w planie lekcji „czas pracy własnej” – takie uczenie się po studencku:-) Jest to inwestycja w odpowiedzialne myślenie, w budowanie mocy sprawczej, w rozwijanie motywacji wewnętrznej.

Mamy mnóstwo pomysłów na pokazanie dzieciom całego wachlarza możliwości i uczenia się czy dokonywania wyborów, m.in. poprzez tzw. „extra time” raz w tygodniu, gdzie kadra proponuje różne naukowe wykłady lub warsztaty, np. o profesjach, z zakresu historii sztuki, i wiele innych a dziecko dokonuje wyboru, w czym chciałoby wziąć udział.

Zapraszamy na nasz kanał YouTube, na którym zebraliśmy kilka filmików, wywiadów, wirtualnych spotkań:-)

https://www.youtube.com/@alternatywka9458/featured