Jak uczymy?

„Umysł dziecka – las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają.” (Korczak)

Nasza Szkoła jest w procesie zmiany. Poszukujemy lepszej formy, skuteczniejszych sposobów, efektywniejszych metod.

Tworzymy Szkołę przyjazną dziecku, opartą na filozofii korczakowskiej, życzliwą i otwartą na drugiego człowieka. Zrezygnowaliśmy z dzwonków na przerwy i lekcje, co pozwoliło stworzyć atmosferę mniejszej nerwowości:-) Nasze klasy są małoliczne, dzieci mają pełne poczucie bezpieczeństwa, jest czas i miejsce na poświęcenie każdemu z dzieci indywidualnej uwagi, tworzymy rodzinną atmosferę.

Budujemy nowy model komunikacji oparty na idei Porozumienia Bez Przemocy, w którym najistotniejsze nie jest poszukiwanie winnego w danej sytuacji, ale poszukiwanie rozwiązania z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników procesu komunikacyjnego i tym samym naprawienie relacji. Relacje z dzieckiem są dla nas bardzo ważne, tak samo jak bezwarunkowa akceptacja dziecka z jego indywidualnymi cechami. Symbolem Porozumienia Bez Przemocy jest żyrafa.

Rezygnujemy z tradycyjnego oceniania, na rzecz Oceniania Kształtującego (OK). Jako grono pedagogiczne jesteśmy zaangażowani we wprowadzanie OK na swoich lekcjach, szkoląc się w tym kierunku w ramach programu Całościowy Rozwój Szkół, do którego zostaliśmy w tym roku zakwalifikowani przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W OK dziecko wie czego i po co się uczy, jest poinformowane jaka wiedza będzie podlegać sprawdzeniu, otrzymuje od nauczyciela informację zwrotną o postępach w nauce. Oceny wyrażone cyfrowo są wystawiane dopiero za duże sprawdziany z całego działu, dlatego też w trakcie procesu edukacyjnego pojawia się niewiele ocen tradycyjnych. Efektem OK jest bardziej świadomy udział dziecka we własnym procesie edukacyjnym. Grono pedagogiczne dokształca się w kierunku metod aktywizujących, redukując znaczenie tradycyjnej pracy z podręcznikiem.

W Naszej Szkole dzieci mają sporo swobody w wyrażaniu swojej dziecięcej ekspresji. Ufamy, że dziecko więcej się uczy nie czując przymusu uczenia się. Sięga samodzielnie po wiedzę, gdy nie jest zbyt przeładowane. Dlatego też odchodzimy od obowiązkowych zadań domowych. Wierzymy, że czas w domu jest prywatnym czasem dziecka i jego rodziny. Jest to czas na budowanie relacji w rodzinie, rozwijanie swoich zainteresowań, odpoczynek.

Chcemy łamać schematy edukacyjne, oddać dzieciom większą odpowiedzialność za własny proces edukacyjny:-)