Zespół

Nasz kadra to ludzie z pasją, otwarci na komunikację, empatyczni. Stale poszukują nowych rozwiązań, optymalnych metod pracy. Każde dziecko jest przez nas traktowane indywidualnie, jesteśmy nastawieni na wsparcie dziecka w rozwoju osobistym, w procesie edukacyjnym, w procesie wychowawczym. Każde dziecko, które dołączy do naszej społeczności, nawet w trakcie roku szkolnego, otrzymuje pomoc pedagoga szkolnego w „ogarnięciu nauki” i otoczone jest szczególną ochroną w czasie adaptacji. Rozumiemy, że wszystkie zachowania dziecka mówią otoczeniu o potrzebach dziecka, trudnościach jakie przechodzi, czasami o braku równowagi emocjonalnej.