Zajęcia pozalekcyjne

Aktualnie odbywają się:

MOZAIKOWO – warsztaty plastyczno-ekologiczne, w poniedziałki od 13.00

WARSZTATY CZYTELNICZE – dla dzieci młodszych, we wtorki od 13.00

LOGORYTMIKA – warsztaty rytmizujące, w piątki, od 13.00

Poza tym, dla dzieci potrzebujących wsparcia w edukacji, odbywają się zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka angielskiego, matematyki czy języka polskiego.