Samorządność uczniowska

Przewodniczącą samorządu uczniowskiego jest POLYANNA z klasy 7

Zastępcą – MILA z klasy 4

Skarbnikiem – WIKTORIA z klasy 6