Samorząd uczniowski

 Uczniowie naszej szkoły mogą realizować swe pomysły dotyczące funkcjonowania naszej społeczności  poprzez szkolny samorząd. Co roku, na przełomie września i października wybierany jest spośród klas 3 – 6, skład Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU), z której, poprzez głosowanie,  wyłaniani są: przewodniczący szkoły, zastępca, skarbnik i sekretarz szkolny. Samorząd podejmuje wiele działań i inicjatyw, które urozmaicają naszą szkolną codzienność. Każdy, kto ma jakiś pomysł, może zgłosić go bezpośrednio członków RSU, lub w formie pisemnej wrzucić do specjalnej „skrzynki”.

Nowe wybory już w październiku.
Opiekunką RSU jest: Danuta Molenda.