Alternatywka na tropie

Pierwszy numer szkolnej gazetki „Alternatywka na tropie” on-line tutaj 

Czekamy na wydanie drugiego numeru i zapraszamy do zespołu redakcyjnego!