Warto być dobrym

Podsumowanie konkursu „Warto być dobrym” w ASP
 
29 czerwca 2012 r. nadszedł czas na podsumowanie interdyscyplinarnej kampanii edukacyjnej 
„Warto być dobrym”. Celem akcji było pokazanie dzieciom, że być dobrym to nie wstyd, a wręcz przeciwnie: to duma i siła, a czasem coś więcej. Dzieci brały udział w konkursie, w ramach którego spełniały dobre uczynki w trzech obszarach:1. POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI 2.ZAANGAŻOWANIE W ŚRODOWISKO KLASY, SZKOŁY, SPOŁECZOŚĆ LOKALNĄ 3.DZIAŁANIA GLOBALNE NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY SRODOWISKA. Wszystkie dzieci, które wypełniły deklaracje potwierdzone podpisami swoich rodziców wywiązały się ze swoich zobowiązań znakomicie. Nagroda główna ROWER GÓRSKI ufundowana przez organizatora –Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”  z siedzibą w Mysłowicach „powędrowała” na Zaolzie.  Jej zdobywcą został  najmłodszy uczestnik konkursu EFREM  MIZIA.
SERDECZNIE GRATULUJĘ LAUREATOWI.
GORĄCO DZIĘKUJE WSZYSTKIM DZIECIOM, ICH RODZICOM I NAUCZYCIELOM, KTÓRZY WSPIERALI AKCJĘ I POKAZALI DZIECIOM, ŻE ZAWSZE I W KAŻDEJ SYTUACJI WARTO BYĆ DOBRYM. 
Marcela Tessar – dyrektor Alternatywnej Szkoły Podstawowej