Pomysłowy rok

Bierzemy udziału w bezpłatnym, atrakcyjnym programie Fundacji Scenariusze Lekcji” Pomysłowy Rok”, który zapewnia nauczycielom i uczniom moc radości w całym roku szkolnym! Ideą programu jest świętowanie różnych okoliczności (Boże Narodzenie, Wielkanoc), a także podkreślenie wagi różnych dni (np. Walentynki, pierwszy dzień wiosny) poprzez wykorzystanie naszych scenariuszy lekcji. Świetnie opracowane materiały i aktywności sprzyjają:

  • rozwijaniu u uczniów umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju,
  • rozbudzają i zaspokajają naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

Fundacja Scenariusze lekcji- działa non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację dzieci w szkołach podstawowych. Od 2007 roku realizuje nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Naszą misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.