Nie taki robot straszny

Alternatywna Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2017/2018  przystąpiła do projektu  „ Nie taki robot straszny”. Projekt realizowany przez  RODN „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Partnerami:

  • AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j., Przeźmierowo
  • Szkołą Podstawową nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
  • Niepubliczną Szkołą Podstawową „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty edukacyjnej placówki zajęć z robotyki od strony metodyki i organizacji zajęć, jak również zachęcanie do stosowania podejścia inżynierskiego w nauczaniu. Opiekunem naukowym projektu jest Pani dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt realizowany w trzech etapach:

  1. Wprowadzenie w tematykę wykorzystania robotów LEGO Education w nauczaniu (uczeniu się) –  wykłady i warsztaty w RODN „WOM” w Bielsku-Białej dla nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.
  2. Praktyka obserwacyjna – obserwacja zajęć w SP nr 10 w Bielsku-Białej.
  3. Praktyka czynna – przeprowadzenie zajęć warsztatowych w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przez nauczycieli ze szkół zgłoszonych do projektu (z wykorzystaniem zestawów LEGO Education).

Nasza szkoła rozpoczęła realizacje projektu 30 listopada 2017 roku. 10-osobowa grupa uczniów naszej szkoły brała udział w warsztatach z programowania robotów. Podczas warsztatów uczniowie działali  z klockami LEGO® Education WeDo 2.0, które pozwalają wprowadzić uczniów w świat robotyki. Uczniowie mieli możliwość zbudować robota z wykorzystaniem silnika i czujników, programować polecenia, a następnie wykonać serię interdyscyplinarnych doświadczeń.  Zajęcia ukierunkowane na rozbudzanie ciekawości oraz rozwój umiejętności przydatnych w nauce, inżynierii, technice i programowaniu.

Uczniowie ASP z dużym zapałem rozpoczęli przygodę z cyberświatem robotów i programowania. Jednym słowem uczą się i dobrze bawią jednocześnie.

Zajęcia z wykorzystaniem klocków  LEGO® Education WeDo 2.0 będziemy kontynuować w ramach zajęć dodatkowych.

Projekt realizowany przez: Monika Nowak, Dominika Duraj