Góra grosza

Akcja Towarzystwa NASZ DOM „Góra Grosza”

Już od wielu lat uczestniczymy w akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja ma również charakter konkursu. W tym roku nagroda główna dla szkoły lub przedszkola, które uzbiera najwięcej pieniędzy w kraju, to 12.000 zł!

W ramach akcji zbierane są przede wszystkim drobne monety, co oprócz wymiaru finansowego, czyli konkretnej pomocy materialnej, ma także uświadomić dzieciom, że mały gest, jeśli jest zwielokrotniony, może okazać się ogromnie ważny i potrzebny. Nasi uczniowie chętnie dzielą się swoim kieszonkowym z potrzebującymi. W tym roku 2013/2014 zebraliśmy sporo, bo 95 zł 12 gr. Nie jest to jednak  nasz rekord. W roku 2011/12  mieliśmy 96 zł 98 gr. !  W latach wcześniejszych uzyskiwaliśmy dużo mniejsze wyniki, najlepszy z nich to 60 zł 72 gr. w roku 2008/2009. Cieszymy się, że możemy pomagać!