Cyfrowobezpieczni.pl

pobrane

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa została wymyślona po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w szkołach. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkole jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Realizacja projektu ma na celu motywować dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Podczas realizacji projektu zostaną zaproponowane systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Projekt wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym obejmiemy 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.

bezpieczna+