Wszystko Gra! Fundacja Orange

eTwinning zdjęcie

20140317_133524
Od początku stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne realizowało projekt edukacji kulturalnej pod nazwą „Wszystko Gra!”. Projekt ten jest współfinansowany przez Fundację Orange w ramach V edycji programu grantowego Akademia Orange. Działania opierałysię na aktywnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w wieku 6 -15 lat i są skierowane do najmłodszych mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Partnerami projektu były: Alternatywna Szkoła Podstawowa, Cieszyńskie Stowarzyszenie Młodzieży Twórczej oraz Fundacja STER. Koordynatorkami projektu były doświadczone nauczycielki, animator kultury, mające za sobą realizację kilku projektów o charakterze edukacyjnym. „Poprzez udział w projekcie chcemy zintegrować środowisko lokalne, a wspólne działania dzieci z różnych środowisk społecznych, połączy muzyka. Ale naszym głównym celem jest uwrażliwienie dzieci na dźwięki i muzykę oraz zachęta do jej tworzenia” mówi Paulina Paleczna-Brzuska, koordynatorka i nauczycielka Alternatywnej Szkoły Podstawowej.
Projekt „Wszystko Gra!” miał na celu odkrywanie muzyki w nowy, niestandardowy sposób przy pomocy zmysłów, zabawy i eksperymentów poprzez spacery akustyczne i inne nowatorskie i ciekawe metody. Realizatorki chcą również uwrażliwić na świat przez muzykę i promować twórczą postawę przez swobodne muzykowanie. „Według naszych obserwacji rola muzyki w życiu codziennym dzieci zdewaluowała się. Dzieci żyją
w dźwiękowym getcie. Chcemy kształtować potrzebę obcowania z muzyką.” tłumaczy Wioletta Matusiak, koordynatorka projektu, również nauczycielka w Alternatywnej Szkole Podstawowej.
Projekt podzielony jest na kilka etapów i parę sztandarowych działań. W ferie zimowe uczniowie spotykali się na zajęciach twórczych w ramach Muzycznych Ferii, podczas których powstały instrumenty DIY (do it yourself) oraz tuto riale. Uczniowie stworzyli marakasy z butelek, tamburyna z talerzy, wszystko to sfilmowały i wysłały do cieszyńskich przedszkoli jako filmiki instruktażowe do zrobienia własnych. Do przedszkoli trafiły również autorskie scenariusze zajęć, karty pracy, płyty DVD i CD z podkładami do zabaw. Kolejnym działaniem w ramach projektu jest Fabryka Dźwięków. To warsztaty muzyczne z nieco starszymi uczniami, podczas których stworzone zostały dzwonki na telefony komórkowe. Uczniowie nagrywali dźwięki z ich otoczenia, przerabiali istniejące utwory a nawet komponowali własne. Dźwięki były przetwarzane i obrabiane w programie AudaCity, którego obsługi uczyli się w czasie trwania projektu. Wszystko oczywiście w ramach licencji Creative Commons. Na osobnych warsztatach nazwanych Onomatopeja uczniowie uczyli się tworzyć filmiki metodą poklatkową. Jeździliśmy do teatrów muzycznych, filharmonii. Spotykaliśmy się z muzykami.
Zorganizowana została konferencja pod tytułem „Wszystko gra?” z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, adresowana do wszystkich zainteresowanych tematyką muzyki w szkole. Po części prelekcyjnej równolegle odbyły się warsztaty praktyczne – tworzenie pałki deszczowej, zumba, warsztaty wokalane oraz gry na instrumentach DIY. To nasz ogromny sukces – w konferencji uczestniczyło około 60 osób.
Zorganizowaliśmy koncerty dla 200 przedszkolaków, którzy przynieśli własnoręcznie zrobione instrumenty według naszych tutoriali. Przedszkolaki mogły wykorzystać swoje cudne instrumenty w praktyce.
Najbardziej pracochłonnym działaniem okazało się nagranie płyty z piosenkami pod tytułem W Alternatywnej wszystko gra! Ogłoszono konkurs na okładkę, a dzieciaki dzielnie uczestniczyły w próbach przygotowawczych do nagrania- dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące. Ogromny wysiłek, ale radość, duma i wspomnienia bezcenne. Płyta dostępna jest u nas bezpłatnie.
Duży, pracochłonny, inspirujący, uzależniający, radosny i potrzebny projekt. I choć tak na niego czasem narzekałyśmy – w przyszłym roku również złożymy wniosek.

plakat-konferencja   dyplom  plakat

15

Opisy, rezultaty działań, linki do wytworów oraz zdjęcia:

Blog projektu 

Facebook