Pracownie komputerowe dla szkół

projekt współfinansowany z funduszy Uni Europejskiej

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008 uczniowie Alternatywnej Szkoły Podstawowej rozpoczęli zajęcia w nowej pracowni komputerowej. W roku 2006 Szkoła przystąpiła do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską i wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Do tego czasu Szkoła mogła wykazać się już aktywnością edukacji informatycznej. W ramach realizowanego od dwóch lat programu Socrates Comenius, nauczyciele prowadzili regularną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej oraz wykorzystywali programy informatyczne do tworzenia prezentacji multimedialnych i zadań programu.

Uczniowie zakładali osobiste konta pocztowe, dzięki którym komunikowali się z rówieśnikami z Anglii i Włoch. Tworzyli prezentacje multimedialne i strony internetowe (strona internetowa o Finlandii – zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych w Ogólnopolskim Konkursie „Podróż po Europie” organizowanym przez portal edukacyjny „Interklasa”.

Obecnie nowa pracownia komputerowa wykorzystywana jest przez większość nauczycieli naszej szkoły. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego prowadzą w pracowni wiele ciekawych zajęć korzystając szczególnie z mobilnego zestawu multimedialnego, oraz łącza internetowego.

Lekcje z innych przedmiotów głównie z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, przyrody, historii, plastyki czy techniki – BRD zostały uatrakcyjnione poprzez stosowanie techniki multimedialnej. Nauczyciele korzystają także w znacznie większym stopniu z coraz bogatszej bazy edukacyjnej dostępnej w Internecie. Odbywają się tu zajęcia w ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej (energia, energia odnawialna, segregacja odpadów). Przez wiele lat z rzędu świętujemy Dzień Bezpiecznego Internetu zapoznając młodych Internautów z czyhającymi na nich w Sieci zagrożeniami. Wykorzystujemy do tego celu m.in. platformę edukacyjną e-learning. Uczestniczymy w Konkursie Informatycznym „Bóbr” i Konkursie z Logiki „Genius Logicus”. Wszystkie powyższe i wiele innych nie opisanych tu działań stają się możliwe tylko dzięki nowoczesnej pracowni komputerowej.