Międzynarodowy Przegląd „Bawimy się słowami”

Przegląd „Bawimy się słowami” organizowany jest w Alternatywnej Szkole Podstawowej nieprzerwanie od 2000 r. W roku 2012 zyskał rangę międzynarodowego, gdy poszerzono zasięg o Republikę Czeską – przychodzą do nas również goście z Zaolzia.

Przegląd „BAWIMY SIĘ SŁOWAMI” w roku 2013 był organizowany już po raz 13 i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń i konkursów szkolnych wśród szkół cieszyńskich. Nauczyciele cieszyńscy doskonale znają tę imprezę. Jest to konkurs adresowany do dzieci uczących się w klasach początkowych, czyli I- III (wiek 6-9 lat).

Przeglądy recytatorskie na szczeblu szkolnym odbywają się w październiku, w listopadzie laureaci etapu szkolnego spotykają się na słownych potyczkach w Alternatywnej Szkole Podstawowej.

Podczas nauki na pierwszym etapie edukacji (klasy I-III) uczniowie bardzo potrzebują podbudowania swojego poczucia wartości, ekspresji, w tym artystycznej, aprobaty dla swoich działań. Przegląd umożliwia autoprezentację swoich talentów. Jest to bardzo naturalne, rozwojowe zjawisko. Bark możliwości wykazania się, prezentacji talentów i zainteresowań może prowadzić do wycofania, zmniejszenia poczucia własnej wartości. Uczniów należy wspierać i pomagać w wszechstronnym rozwoju. W takim celu organizowany jest Przegląd „Bawimy się słowami”.

Cele imprezy:

1. Uwrażliwianie dzieci na piękno słowa.
2. Umożliwienie dzieciom wyrażania siebie poprzez mówienie i grę aktorską.
3. Stwarzanie sytuacji do nawiązania przyjaznych kontaktów nauczycieli i uczniów.
4. Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez dzieci w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
5. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji i autokreacji.
6 Zapoznanie uczniów z poezją dla dzieci.
7 Wzbudzenie zainteresowań literackich.
8 Rozbudzenie potrzeb doznań estetycznych.
9 Integracja w środowisku rodzinnym i nauczycielskim.
10 Spotkanie międzynarodowe.

Impreza jest również bardzo miłą okazją do spotkania nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów, integruje środowisko lokalne.

Przegląd „Bawimy się słowami” jest imprezą cykliczną i okazją do spotkania w miłej i sprzyjającej atmosferze zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Przegląd adresowany jest do uczniów cieszyńskich szkół podstawowych, w głównej mierze zamieszkujących Gminę Cieszyn.

Imprezę finansuje Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne oraz pozyskani sponsorzy. Bawimy się słowami jest wspierane finansowo przez Gminę Cieszyn i jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta.

DSC01583 DSC01578 DSC00305 P1140730 P1140668