Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Języka Angielskiego „English Sweets”

Organizowany od 2003 roku Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Języka Angielskiego ENGLISH SWEETS jest okazją do spotkania starszych klas cieszyńskich podstawówek i zmierzenie się z językiem obcym na innej, artystycznej płaszczyźnie.

Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń i konkursów szkolnych wśród szkół cieszyńskich. Co rok odbywa się w miesiącach maju lub czerwcu. Nauczyciele języka angielskiego z cieszyńskich szkół doskonale znają tę imprezę. Festiwal adresowany jest do uczniów klas IV,V,VI szkół podstawowych. Średnio w imprezie uczestniczy 70 osób.
Festiwal opierał się jak dotychczas na przeglądzie form artystycznych przedstawianych w języku angielskim. Uczniowie przedstawiają skecze, śpiewają, prezentują małe formy teatralne- wszystko w języku angielskim.
Po występach uczniowie są zapraszani na ciekawe warsztaty rozwijające kompetencje językowe oparte na poszczególnych umiejętnościach (Basic skills): czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. W Alternatywnej Szkole Podstawowej powstaje „angielski trakt”, uczniowie w małych grupach mogą uczestniczyć w zabawach, warsztatach, prelekcjach i projekcjach. Uczą się też pracy metodą projektu. Prowadzącymi są ich koledzy i rówieśnicy z Alternatywnej Szkoły Podstawowej, którzy zabawy prowadzą. Po atrakcjach uczestnicy są zapraszani do angielskiego bufetu na tradycyjny poczęstunek: herbatę i ciastka.

Podczas nauki na drugim etapie edukacji (klasy IV-VI) uczniowie bardzo potrzebują podbudowania swojego poczucia wartości, ekspresji, w tym artystycznej, aprobaty dla swoich działań. Festiwal twórczości umożliwia autoprezentację swoich talentów. Uczniowie potrzebują również sytuacji, gdzie będą mieli bodziec i możliwość przełamania tak zwanej „bariery językowej”. Jest to bardzo naturalne, rozwojowe zjawisko. Brak możliwości wykazania się, prezentacji talentów i zainteresowań językiem obcym może odsunąć chęć i zmniejszyć pewność siebie w komunikacji i posługiwaniem się tym językiem. Uczniów należy wspierać i pomagać w wszechstronnym rozwoju. Główny cel to cel edukacyjny. Poszerzanie znajomości języka angielskiego i rozbudzanie zainteresowania literaturą, sztuką oraz samym językiem poprzez działania artystyczne. Konfrontowanie tych działań z innymi, podobnymi, aby uczyć się nie tylko mówić, ale także słuchać i rozumieć. Cele imprezy:
1. Sprawne posługiwanie się językiem obcym.
2. Umożliwienie dzieciom wyrażania siebie poprzez mówienie i grę aktorską.
3. Stwarzanie sytuacji do użycia języka obcego w praktyce i nawiązania przyjaznych kontaktów nauczycieli i uczniów.
4. Przełamanie tzw. „bariery językowej” u dzieci, niechęci i niepewności w mówieniu obcym językiem.
5. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji i autokreacji.
6. Uświadomienie wagi i znaczenia znajomości języka obcego.
7. Wzbudzenie zainteresowań kulturą anglosaską.
8. Integracja z uczniami innych szkół podstawowych z Cieszyna i Zaolzia.
9. Nauka języka w innych niż klasowych warunkach.
10. Rozwój kluczowych kompetencji językowych.

Imprezę finansuje Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne oraz pozyskani sponsorzy. English Sweets jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, a finansowo wspiera je Gmina Cieszyn. Rokrocznie nagrodami dla szkół są słowniki, multimedialne programy do nauki języka angielskiego, książki. Uczniowie otrzymują drobne upominki w ramach podziękowań za uczestnictwo.

es DSC02388 DSC02386 DSC02381 DSC02374