Mądrzy rodzice

mądrzy rodzice

Tydzień Mądrych Rodziców

 To projekt adresowany do wszystkich, będących Rodzicami. Ogromne życiowe wyzwanie, jakim jest rodzicielstwo, wymaga odpowiedzialności, odwagi i otwartego umysłu. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne we współpracy z cieszyńskimi instytucjami pomagającymi Rodzinie zorganizowało cykl szkoleń, warsztatów i seminariów.

29.02.2012.
Konferencja: Mądrzy Rodzice na rzecz wspierania rozwoju dzieci: podaj rękę, wskaż kierunek, towarzysz
Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 01.03.2012
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet przyjazny Rodzinie Warsztaty dla Dużych i Małych pod hasłem „Niespodzianka”

 02.03.2012
Dzień otwarty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie

Prelekcje tematyczne:
„Gotowość szkolna”,
„Praca z dziećmi mającymi trudności”
„Wsparcie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zabawę – pomysły dla rodziców”.

Porady i konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

 Uczestnikom zapewniliśmy opiekę nad dzieckiem.

03.03.2012.
Dzień otwarty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie
Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych

05.03. 2012
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3

Warsztaty: Stymulacja wielozmysłowa małych dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

Wykład: Prawne aspekty pomocy rodzinom dzieci z niepełnosprawnością

06.03.2012
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3
Warsztaty: „Zabawa daje radość”- efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dziecka

Wykład: Problemy psychologiczne  dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

07.03.2012
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3

Warsztaty: Zachowania trudne u dzieci i młodzieży i skuteczna interwencja
Warsztaty „ Jestem tylko dla ciebie” – zajęcia pogłębiające więź z dzieckiem

Dzień Otwarty od godz. 9.00 – 13.00 podczas którego będzie możliwość poznania szerokiej wielospecjalistycznej oferty naszej Placówki zobaczenia i uczestnictwa we wszystkich formach specjalistycznych zajęć oferowanych  uczniom
z niepełnosprawnościami umysłowymi od lekkich do głębokich upośledzeń, uczniom ze spektrum autyzmu w tym w normie intelektualnej oraz uczniom ze sprzężeniami.

08.03.2012
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem
Dzień Otwarty w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” w Cieszynie

Organizatorzy projektu „Mądrzy rodzice” dziękują wszystkim za wsparcie, współpracę
i przede wszystkim za uczestnictwo.

mądrzy rodzice loga