EduKreatorzy w akcji!

edukratorzy

EduKreatorzy w akcji! to cykl spotkań warsztatowych o charakterze sieciującym w zakresie korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów, pracowników NGO powiatu cieszyńskiego.
Warsztaty przygotowały i realizowały: Dorota Kiełkowska, Paulina Paleczna-Brzuska

Przystępując do projektu realizatorzy założyli upowszechnienie korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej dla ułatwienia pracy i podniesienia jej efektywności w szkołach, NGO i bibliotekach. Celem było wzbogacenie wiedzy o TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych. Poprzez realizację projektu wzbogacono ofertę szkoleniową i wypełniono niszę.Zawiązała się sieć współpracy nauczycieli i spotkania stały się okazją do wzajemnych inspiracji, wymiany obserwacji i refleksji. Stały się dla naszych uczestników ważne. Podniesiono świadomość wprowadzenia zmian w instytucjach i unowocześnienia pracy. Zapoznano uczestników z konkretnymi narzędziami, które mogą ułatwić, usprawnić i uatrakcyjnić ich pracę. Podzielono pracę między osoby zaangażowane w projekt, nawiązano kontakt z partnerami i sprzymierzeńcami. Od Biblioteki Miejskiej udało się nieodpłatnie pozyskać nowoczesną salę multimedialną. Dzięki bardzo dobrej współpracy z biblioteką i jej zainteresowaniu tematyką zajęć, na warsztaty zgłosiło się 9 pracowników bibliotek Powiatu Cieszyńskiego. Uczestnikami byli też pracownicy muzeów (5 osób) oraz pracownicy NGO (20 uczestników), resztę stanowili nauczyciele szkół Powiatu Cieszyńskiego.Zaprojektowano w pełni autorską identyfikację wizualną projektu (projekt: Karolina Szołtysek), logo, przygotowano i wydrukowano ulotki informacyjne z kalendarium wydarzeń,plakaty i zaproszenia. Rozdystrybuowano materiały osobiście w cieszyńskich szkołach, NGO i bibliotekach. Osobiste rozmowy z dyrektorami i prezesami instytucji przyniosły bardzo wymierne efekty- w ciągu dwóch tygodni listy na warsztaty były pełne, zgłosiło się więcej chętnych niż przewidziano miejsc, a zapisów przybywało. Skompletowano pełne listy uczestników, założono listy rezerwowe. Uzgodniono z biblioteką dodatkowe terminy warsztatów poza tymi ustalonymi wcześniej. Zgłoszono zdarzenia do lokalnej prasy, kalendarza imprez miejskich.W związku z bardzo licznym zainteresowaniem, nie prowadzono większej kampanii promocyjnej w mediach. Bardzo dobrze zadziałał marketing szeptany oraz własne bazy kontaktów. Przygotowano materiały na bloga i fanpage i założono je.Blog założono na własnej domenie www.edukreatorzy.pl .Opracowano szatę graficzną strony i ogłaszano kolejne wydarzenia na fanpage na Facebooku.Zebrano ponad 150 odbiorców. Podczas spotkań realizatorów zaplanowano tematykę zajęć i ich zakres oraz wybrano narzędzia i aplikacje do prezentacji, przystąpiono do prac nad scenariuszami, prezentacjami i przygotowaniem wystąpień.Ustalono zakres prezentacji, zebrano dobre praktyki. Pracochłonne okazały się skrypty,które są szczegółowymi instrukcjami po prezentowanych aplikacjach i narzędziach-od założenia konta przez ważniejsze funkcje do wylogowania. Zakupiono poczęstunek na warsztaty. Zakupiono materiały papiernicze i szkoleniowe. Skompletowano pakiety szkoleniowe dla uczestników. W każdym pakiecie znalazł się wydrukowany skrypt z warsztatów z przedstawieniem wszystkich aplikacji, certyfikat, płyta z ciekawymi wydawnictwami na licencji Creative Commons, długopis i terminarz spotkań. Przez cały czas trwania projektu rekrutowano i utrzymywano kontakt z partnerami i uczestnikami. Wysyłano powiadomienia, potwierdzenia.

Zrealizowano warsztaty (tytuły w skrócie)
„Zaprezentuj się!” 28.08 (16 uczestników),
„Grafika” 14.09 (12 uczestników), „Grafika”-dodatkowy termin 15.09 (10 uczestników),
„Quizy i zabawy on-line” 21.09 (14 uczestników),
„Technologiczne przydasię” 28.09 (14 uczestników),
„Creative Commons” 06.10 (14 uczestników),
„Narzędzia Google”13.10 (12 uczestników),
„Technologiczne przydasię”-dodatkowy termin 20.10 (6 uczestników),
„Quizy i zabawy” dodatkowy termin 21.10 (7 uczestników).
Z każdym spotkaniem otwartość uczestników, świadomość zasobów, możliwości ich wykorzystania w swojej pracy, kompetencje cyfrowe zwiększały się, co potwierdzają opinie “Fantastyczne pomysły”, “Motywacja do tworzenia ciekawych projektów”, “Niecodzienne narzędzia ułatwiające pracę”.

edukreat2

 

edukreat3