Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne


Organem prowadzącym naszą szkołę jest Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem opartym na społecznej pracy członków. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, po złożeniu deklaracji pisemnej o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia ma prawo do wpółdecydowania   o bieżących sprawach szkoły. Dzięki temu każdy rodzic i nauczyciel stając się członkiem Stowarzyszenia ma realny wpływ na pracę i ofertę szkoły.

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna.

Statut SSE