Oferta edukacyjna

Alternatywna Szkoła Podstawowa to:

 • indywidualizacja pracy,
 • nowoczesne metody edukacyjne,
 • klasy liczące do 15 uczniów,
 • zapewnienie opieki od 6:30 do 16:30,
 • obiady w szkole,
 • zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • łatwo dostępni nauczyciele, stale informujący o osiągnięciach ucznia, kontakt przez pocztę e-mail,
 • dwa języki obce od I klasy: j. angielski –  4 godz. tygodniowo, j. niemiecki – 2 godz. tygodniowo,
 • pracownia komputerowa z drukarką 3D
 • lekcje programowania od 1 klasy
 • wykorzystanie Lego Education na zajęciach lekcyjnych
 • warsztaty rozwojowe dla uczniów i nauczycieli z Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga,
 • ocenianie kształtujące jako metoda pomagająca nauczycielom lepiej nauczać a uczniom lepiej się uczyć,
 • udział w projektach Global Volunteer Aiesec,
 • wyjazdy na „zieloną szkołę”,
 • zajęcia świetlicowe oraz pozalekcyjne,
 • lekcje etyki,

Czesne: 300 zł miesięcznie

Jednorazowe wpisowe: 200 zł

Do pobrania formularz zgłoszenia dziecka do szkoły:

karta_zgloszenia DOC

karta_zgloszenia PDF