O szkole

RYS HISTORYCZNY ALTERNATYWNEJ SZKOŁY W CIESZYNIE

 

ZAPAŁ – DETERMINACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI

To główne myśli przewodnie towarzyszące członkom Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjnego – organu założycielskiego Alternatywnej Szkoły Podstawowej. Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie istnieje już od 28 lat.

Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiła się szansa na alternatywę ówczesnej szkoły państwowej. Priorytety od początku były nowatorskie, ale i czytelne. Małe zespoły klasowe, indywidualizacja, nauczanie języków obcych, współpraca z rodzicami, swoboda wyznaniowa. Początki były bardzo trudne, ponieważ oprócz zapału i ideałów grupy ludzi ze wszystkich stron piętrzyły się trudności. W końcu udało się znaleźć miejsce i sponsorów. Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w budynku ówczesnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Moniuszki w Cieszynie. Na szczęście szybko znaleźli się sponsorzy, którzy wyposażyli pomieszczenia w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne. Było pięknie, nowocześnie i kolorowo.

Dobrano kadrę pedagogiczną, którą tworzyli w większości absolwenci Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z kilku lub kilkunastoletnim dorobkiem zawodowym. Byli to ludzie pełni zapału, kreatywni. Nikt nie został zatrudniony przypadkowo. Tak dzieje się do dziś. Każdy zatrudniany nauczyciel oprócz rozmowy kwalifikacyjnej musi przeprowadzić krótkie zajęcia z losowo wybranym zespołem. Decyzję zezwalającą na prowadzenie szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie wydało 31 lipca 1990 roku. 24 sierpnia 1990 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Bielsku – Białej akceptację decyzji Ministerstwa. Patronat nad szkołą objęła Fundacja Nauki Języków Obcych „Lingvae Mundi” w Warszawie.

Pierwszego września 1990 roku szkoła rozpoczęła działalność. Początkowo liczyła ona kilkoro uczniów. Naukę rozpoczęło 12 dzieci : czworo w „zerówce” i ośmioro w klasie pierwszej. Jednak z roku na rok systematycznie ich przybywało. W roku 1992 siedziba szkoły została przeniesiona do budynku, gdzie mieściły się magazyny GS na ulicę Stawową 14. Ówczesny organ prowadzący starał się o różne budynki, ale wnioski zostały odrzucone przez władze miasta. Wakacje poprzedzające 1 września 1992 r. to prace remontowe, w których brała udział cała społeczność ASP. Pamiętam to dobrze, ponieważ w kwietniu wygrałam konkurs na nauczyciela nauczania początkowego i miałam rozpocząć pracę z dniem 1 września. Oczywiście wakacje poprzedzające rozpoczęcie pracy, solidarnie spędziłam na pracach remontowych. Całe rodziny ciężko pracowały nad adaptacją zaniedbanych pomieszczeń.

Na szczęście nowy rok szkolny 1992/1993 rozpoczął się w przygotowanym na miarę możliwości budynku. Tradycja wspólnych prac remontowych trwa do dzisiaj i nikogo to nie dziwi. Oczywiście zawsze są osoby bardziej i mniej zaangażowane.

Latem 2007 roku miałam przyjemność gościć rodzinę z Wenezueli. Pan Gross przyjechał do Polski po raz pierwszy po ponad sześćdziesięcioletniej nieobecności. To była podróż śladami dzieciństwa i młodości. Budynek, w którym mieści się szkoła był jego domem rodzinnym. Opowiadał o jego historii i cieszył się, że obecnie znajduje się w nim szkoła.

Tę najstarszą ze wszystkich niepublicznych cieszyńskich szkół opuściło już kilkanaście roczników absolwentów. Na zewnątrz skromna, nierzucająca się w oczy, a w środku wesoła, gwarna i kolorowa. Wystarczy przekroczyć jej próg, a zauważyć można, iż jest to szkoła, w której ciągle jeszcze obecna jest idea alternatywności towarzysząca jej twórcom i założycielom. Tym, co wyróżnia ASP spośród innych szkół to przede wszystkim umożliwienie rozwijania swoich talentów i zainteresowań, a dzięki możliwości indywidualizacji procesu nauczania daje szansę na zdobycie gruntownej wiedzy. Nadal szczególny nacisk kładzie się na kształcenie językowe. Kilka godzin języka angielskiego i niemieckiego tygodniowo daje dzieciom szansę na bezstresowe opanowanie tajników gramatyki, a lekcje prowadzone między innymi przez rodowitego Anglika uczą swobodnej konwersacji.

Poznawanie innych narodów i kultur odbywa się także w formie zabawy, podczas corocznie organizowanego Festiwalu Twórczości Dzięcięcej English Sweets, udziału w wielu konkursach językowych oraz programowi Socrates-Comenius. To właśnie w ramach tego programu nauczyciele i uczniowie od trzech lat składają wizyty swoim partnerom w Anglii oraz przyjmują ich u siebie.

Tym, co różni tę szkołę od innych to wdrażanie do mądrze pojętej demokracji. Od kilku lat bardziej lub mnie regularnie prowadzone są ZGROMADZENIA. To spotkania nauczycieli, uczniów, zainteresowanych rodziców, podczas których dyskutuje się wspólnie o najważniejszych sprawach dotyczących szkoły, problemów dzieci, a także w duchu demokracji podejmuje się ważne decyzje. Efekty zebrań regulowanych zasadami demokratycznymi, są widoczne. Dzieci przyzwyczaiły się do podejmowania samodzielnych decyzji, wyrażania swych myśli na forum publicznym, uczą się także bycia odpowiedzialnymi za swoje słowa, czyny, zobowiązania. Podstawową zasadą tych spotkań jest przestrzeganie ustalonych reguł, co wpływa bardzo korzystnie na dyscyplinę pracy i zabawy oraz wzmacnia poczucie społeczności uczniów, nauczycieli, rodziców.

ALTERNATYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA TO SZKOŁA NOWOCZESNA I PRZYJAZNA.

dyrektor szkoły w latach 2005 – 2018

Marcela Tessar

 

Statut ASP